LĐLĐ thành phố Đà Nẵng thu được 431 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu

Lên top