LĐLĐ thành phố Chí Linh tri ân đoàn viên và người lao động

Cán bộ công đoàn hướng dẫn thăm khám bệnh cho người lao động. Ảnh: CĐHD
Cán bộ công đoàn hướng dẫn thăm khám bệnh cho người lao động. Ảnh: CĐHD
Cán bộ công đoàn hướng dẫn thăm khám bệnh cho người lao động. Ảnh: CĐHD
Lên top