LĐLĐ thành phố Cần Thơ: Hơn 600 diễn viên tham gia hội diễn

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị thi diễn
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị thi diễn
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị thi diễn