LĐLĐ thành phố Cần Thơ: Hơn 600 diễn viên tham gia hội diễn

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị thi diễn
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị thi diễn