LĐLĐ Thanh Hoá: Trao tặng "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hoá trao 45 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm công đoàn" tới cô giáo Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hoá trao 45 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm công đoàn" tới cô giáo Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hoá trao 45 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm công đoàn" tới cô giáo Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Thanh Nga
Lên top