LĐLĐ Thanh Hoá: Trao 3 nhà mái ấm công đoàn

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá (thứ hai, phải sang) trao hỗ trợ cho chị Lê Thị Hoa Sinh. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá (thứ hai, phải sang) trao hỗ trợ cho chị Lê Thị Hoa Sinh. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá (thứ hai, phải sang) trao hỗ trợ cho chị Lê Thị Hoa Sinh. Ảnh: X.H
Lên top