LĐLĐ Thanh Hoá: Tập trung cao độ cùng công nhân phòng, chống dịch

LĐLĐ huyện Đông Sơn phối hợp với Huyện đoàn Đông Sơn và Công ty Phú Nông trao 2.000 khẩu trang và 500 chai nước sát khuẩn cho đoàn viên Công ty InKyUng - ViNa. Ảnh: Hương Nhu
LĐLĐ huyện Đông Sơn phối hợp với Huyện đoàn Đông Sơn và Công ty Phú Nông trao 2.000 khẩu trang và 500 chai nước sát khuẩn cho đoàn viên Công ty InKyUng - ViNa. Ảnh: Hương Nhu
LĐLĐ huyện Đông Sơn phối hợp với Huyện đoàn Đông Sơn và Công ty Phú Nông trao 2.000 khẩu trang và 500 chai nước sát khuẩn cho đoàn viên Công ty InKyUng - ViNa. Ảnh: Hương Nhu
Lên top