LĐLĐ Thanh Hoá: Phát động thi đua vì quê hương văn minh, thịnh vượng

Ông Võ Mạnh Sơn - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo công tác thi đua. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo công tác thi đua. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo công tác thi đua. Ảnh: X.H
Lên top