LĐLĐ Thanh Hoá: Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Ảnh: X.H
Lên top