LĐLĐ Thanh Hoá: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Đồng chí Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (áo sáng) thăm hỏi thân nhân người lao động. Ảnh: T. Tuấn
Đồng chí Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (áo sáng) thăm hỏi thân nhân người lao động. Ảnh: T. Tuấn
Đồng chí Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (áo sáng) thăm hỏi thân nhân người lao động. Ảnh: T. Tuấn
Lên top