LĐLĐ Thanh Hóa: Ký kết chương trình phối hợp với TAND tỉnh Thanh Hóa