LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top