LĐLĐ Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu cho người lao động Nghệ An

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thông qua LĐLĐ tỉnh Nghệ An, trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ bị thiệt hại do bão, lũ. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thông qua LĐLĐ tỉnh Nghệ An, trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ bị thiệt hại do bão, lũ. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thông qua LĐLĐ tỉnh Nghệ An, trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ bị thiệt hại do bão, lũ. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top