LĐLĐ Thanh Chương: Đồng hành với người lao động nữ vùng biên

Chương trình "Đồng hành với phụ nữ, trẻ em và người lao động nữ vùng biên" tặng quà cho trường Mầm non Kim Lâm. Ảnh: QĐ
Chương trình "Đồng hành với phụ nữ, trẻ em và người lao động nữ vùng biên" tặng quà cho trường Mầm non Kim Lâm. Ảnh: QĐ
Chương trình "Đồng hành với phụ nữ, trẻ em và người lao động nữ vùng biên" tặng quà cho trường Mầm non Kim Lâm. Ảnh: QĐ
Lên top