LĐLĐ Thanh Bình (Đồng Tháp): Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) khen thưởng cho các đội tham gia dự thi. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) khen thưởng cho các đội tham gia dự thi. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) khen thưởng cho các đội tham gia dự thi. Ảnh: C.T.V
Lên top