LĐLĐ Thái Thụy (Thái Bình): Tuyên truyền bầu cử và an toàn giao thông

Hơn 200 cán bộ công đoàn huyện Thái Thụy (Thái Bình) tham gia buổi tuyên truyền bầu cử, tập huấn an toàn giao thông. Ảnh Bá Mạnh
Hơn 200 cán bộ công đoàn huyện Thái Thụy (Thái Bình) tham gia buổi tuyên truyền bầu cử, tập huấn an toàn giao thông. Ảnh Bá Mạnh
Hơn 200 cán bộ công đoàn huyện Thái Thụy (Thái Bình) tham gia buổi tuyên truyền bầu cử, tập huấn an toàn giao thông. Ảnh Bá Mạnh
Lên top