LĐLĐ Thái Thụy (Thái Bình): Tuyên truyền bầu cử gần 2.000 người lao động

LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) tuyên truyền bầu cử cho công nhân lao động. Ảnh: Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) tuyên truyền bầu cử cho công nhân lao động. Ảnh: Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) tuyên truyền bầu cử cho công nhân lao động. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top