LĐLĐ Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục

Công nhân nêu những câu hỏi xoay quanh vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Công nhân nêu những câu hỏi xoay quanh vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Công nhân nêu những câu hỏi xoay quanh vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Lên top