LĐLĐ Thái Nguyên ký chương trình phối hợp hoạt động với Báo Lao Động

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TBT Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (trái) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng trao bản kí kết thoả thuận chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TBT Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (trái) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng trao bản kí kết thoả thuận chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TBT Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (trái) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng trao bản kí kết thoả thuận chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.
Lên top