LĐLĐ Thái Nguyên khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ

Tư vấn khám sức khoẻ cho NLĐ (ảnh Đ.T)
Tư vấn khám sức khoẻ cho NLĐ (ảnh Đ.T)