LĐLĐ Thái Nguyên hỗ trợ người dân vùng lũ ở Thừa Thiên Huế

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế (phải) đại diện nhận hỗ trợ từ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Phạm Việt Dũng. Ảnh: P. Đạt.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế (phải) đại diện nhận hỗ trợ từ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Phạm Việt Dũng. Ảnh: P. Đạt.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế (phải) đại diện nhận hỗ trợ từ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Phạm Việt Dũng. Ảnh: P. Đạt.
Lên top