LĐLĐ Thái Bình: Tặng 800 suất quà động viên CNVCLĐ tiêu biểu

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải (trái) và Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN  Vũ Anh Đức trao biểu trưng nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ.
Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải (trái) và Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN Vũ Anh Đức trao biểu trưng nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ.
Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải (trái) và Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN Vũ Anh Đức trao biểu trưng nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ.
Lên top