LĐLĐ Thái Bình sẽ biểu dương 50 sáng kiến tiêu biểu trong Tháng Công nhân

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình biểu dương 50 CNVCLĐ có sáng kiến tiêu biểu trong Tháng Công nhân 2021. Ảnh minh họa Bá Mạnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình biểu dương 50 CNVCLĐ có sáng kiến tiêu biểu trong Tháng Công nhân 2021. Ảnh minh họa Bá Mạnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình biểu dương 50 CNVCLĐ có sáng kiến tiêu biểu trong Tháng Công nhân 2021. Ảnh minh họa Bá Mạnh
Lên top