LĐLĐ Thái Bình quán triệt chủ trương, chính sách về công nhân, công đoàn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình phổ biến nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình phổ biến nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình phổ biến nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh Bá Mạnh
Lên top