LĐLĐ Thái Bình kịp thời chăm lo, hỗ trợ CNLĐ ảnh hưởng bởi COVID-19

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình -Nguyễn Thanh Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình -Nguyễn Thanh Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình -Nguyễn Thanh Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Lên top