LĐLĐ Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại phân xưởng sản xuất tại chi nhánh công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại phân xưởng sản xuất tại chi nhánh công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại phân xưởng sản xuất tại chi nhánh công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái. Ảnh Bá Mạnh
Lên top