LĐLĐ Thái Bình: Hơn 300 công nhân tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe

Người lao động tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe do LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức. Ảnh Bá Mạnh
Người lao động tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe do LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức. Ảnh Bá Mạnh
Người lao động tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe do LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức. Ảnh Bá Mạnh
Lên top