LĐLĐ Thái Bình: Dừng nhiều hoạt động Tháng Công nhân do dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân phải phù hợp tình hình dịch bệnh. Ảnh: TD
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân phải phù hợp tình hình dịch bệnh. Ảnh: TD
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân phải phù hợp tình hình dịch bệnh. Ảnh: TD
Lên top