LĐLĐ Thạch Hà: Nhiều điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua

Khen thưởng các cá nhân. Ảnh: Thanh Huyền.
Khen thưởng các cá nhân. Ảnh: Thanh Huyền.
Khen thưởng các cá nhân. Ảnh: Thanh Huyền.
Lên top