LĐLĐ Tây Ninh:Thăm và chúc Tết các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top