LĐLĐ Tây Ninh vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
Lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
Lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
Lên top