LĐLĐ Tây Ninh tiếp nhận 253 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vaccine cho công nhân"

Ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh (giữa) - tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí 157.986.000 đồng do đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Borotex Việt Nam đóng góp. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh (giữa) - tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí 157.986.000 đồng do đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Borotex Việt Nam đóng góp. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh (giữa) - tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí 157.986.000 đồng do đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Borotex Việt Nam đóng góp. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Lên top