:

LĐLĐ Tây Ninh thăm, tặng quà cho lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19

Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng số tiền hỗ trợ cho lực lượng cán bộ y tế.
Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng số tiền hỗ trợ cho lực lượng cán bộ y tế.
Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng số tiền hỗ trợ cho lực lượng cán bộ y tế.
Lên top