LĐLĐ Tây Ninh: Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn

Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh triển khai chuyên đề Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh triển khai chuyên đề Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh triển khai chuyên đề Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top