LĐLĐ Tây Ninh tặng 69 bộ loa phục vụ công tác tuyên truyền cho các cấp CĐ

Các đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên công đoàn
Các đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên công đoàn
Các đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên công đoàn
Lên top