LĐLĐ Tây Ninh họp mặt nữ cán bộ công đoàn dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa, quà cho các nữ cán bộ công đoàn.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa, quà cho các nữ cán bộ công đoàn.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa, quà cho các nữ cán bộ công đoàn.
Lên top