LĐLĐ Tây Ninh: 100.000 phiếu mua hàng thiết yếu giảm giá cho người lao động

Ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2020. Ảnh Quốc Tiến
Ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2020. Ảnh Quốc Tiến
Ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2020. Ảnh Quốc Tiến
Lên top