LĐLĐ Sơn La: Hỗ trợ gần 900 triệu đồng cho người lao động trong tháng

LĐLĐ Sơn La có nhiều hoạt động hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thái Mai.
LĐLĐ Sơn La có nhiều hoạt động hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thái Mai.
LĐLĐ Sơn La có nhiều hoạt động hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thái Mai.
Lên top