LĐLĐ Sóc Trăng tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ Công đoàn

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị