LĐLĐ Sóc Trăng phát động Tháng công nhân

Tặng cờ thi đi cho các đơn vị xuất sắc nhiệm vụ tại phát động thánh công nhân
Tặng cờ thi đi cho các đơn vị xuất sắc nhiệm vụ tại phát động thánh công nhân
Tặng cờ thi đi cho các đơn vị xuất sắc nhiệm vụ tại phát động thánh công nhân
Lên top