LĐLĐ Sóc Trăng: Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh: Trường Khoa
Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh: Trường Khoa
Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh: Trường Khoa
Lên top