LĐLĐ Sóc Trăng: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100 cán bộ Công đoàn

Lên top