LĐLĐ Sóc Trăng biểu dương 90 cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Cán bộ Công đoàn tiêu biểu được biểu dương tại lễ kỷ niệm (ảnh Nhật Hồ)
Cán bộ Công đoàn tiêu biểu được biểu dương tại lễ kỷ niệm (ảnh Nhật Hồ)
Cán bộ Công đoàn tiêu biểu được biểu dương tại lễ kỷ niệm (ảnh Nhật Hồ)
Lên top