LĐLĐ Sóc Sơn tham gia kiểm tra phòng, chống sốt xuất huyết, COVID-19

Kiểm tra phòng, chống sốt xuất huyết và COVID-19 tại trường học. Ảnh: LĐLĐ HN
Kiểm tra phòng, chống sốt xuất huyết và COVID-19 tại trường học. Ảnh: LĐLĐ HN
Kiểm tra phòng, chống sốt xuất huyết và COVID-19 tại trường học. Ảnh: LĐLĐ HN
Lên top