LĐLĐ Quỳnh Phụ (Thái Bình): Tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử

Cán bộ, công nhân, người lao động tham dự hội nghị tuyên truyền do LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tổ chức. Ảnh: T.C
Cán bộ, công nhân, người lao động tham dự hội nghị tuyên truyền do LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tổ chức. Ảnh: T.C
Cán bộ, công nhân, người lao động tham dự hội nghị tuyên truyền do LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tổ chức. Ảnh: T.C
Lên top