LĐLĐ Quỳnh Phụ (Thái Bình): Ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Liên đoàn lao động huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) và công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Bá Mạnh
Liên đoàn lao động huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) và công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Bá Mạnh
Liên đoàn lao động huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) và công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top