LĐLĐ Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển tổ chức CĐ trong doanh nghiệp

 Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Thuật trao cờ thi đua của TLĐLĐVN cho các đơn vị trực thuộc khối CĐ Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Thuật trao cờ thi đua của TLĐLĐVN cho các đơn vị trực thuộc khối CĐ Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Thuật trao cờ thi đua của TLĐLĐVN cho các đơn vị trực thuộc khối CĐ Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Lên top