LĐLĐ Quảng Ngãi: Vận động 500 công nhân tham gia tổ chức Công đoàn

Ảnh: Kim Ngân
Ảnh: Kim Ngân
Ảnh: Kim Ngân
Lên top