Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Quảng Nam và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasak (Lào): Ký kết hợp tác giai đoạn 2016 - 2020