LĐLĐ Quảng Nam: Ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Đoàn viên CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng  Nam quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Đoàn viên CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Nam quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Đoàn viên CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Nam quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Lên top