LĐLĐ Quảng Nam: Tuyên dương 2 đoàn viên có thành tích xuất sắc

Ảnh: Phùng Văn Bé
Ảnh: Phùng Văn Bé
Ảnh: Phùng Văn Bé
Lên top